ברז כיבוי אש -התקנת הידרנטים

התקנת ברזי כיבוי אש והידרנטים כולל תחזוקה

חגי אביתר מספקת שירותי התקנה, בדיקה ואחזקה של  הידרנטים וברזי כיבוי אש

השירות כולל גם בדיקת אופיין לחץ המים – לקריאה ליחצו כאן

התחברות לקו הידרנטים עירוני

התקנת  צנרת מגולוונת לפני ברז כיבוי האש ומברז הכיבוי עד לאל-חוזר.

שימוש במחברים מגולוונים אשר מתאימים למי שתייה ובמגוף המותאם למי שתייה.

הזנת מערכת המתזים כולל התקנת תחנה ראשית לברז ובדיקת אופיין רשת.

אופיין רשת מים

 

תחנת הפעלה למערכת מתזים