בחג שבועות תעשה לך

סיפור לחג השבועותהאגדה מספרת שלפני שנתן ה’ את התורה לישראל ניסה לתת אותה לעמים אחרים.

תחילה הלך לבני עשו, שאל אותם: "אתם מוכנים לקבל את התורה?"
אמרו לו: "ומה כתוב בה?", ענה להם: "לא תרצח".
אמרו לו: "הלא אברהם בירך את עשו אבינו: "ועל חרבך תחיה" ואנו חיים על החרב ועל ההרג,לכן לא נוכל לקבל את התורה."

הלך אל בני ישמעאל, שאל אותם: "אתם מוכנים לקבל את התורה?"
אמרו לו: "מה כתוב בה?", ענה להם: "לא תגנוב".
אמרו לו: "הלא נאמר על אבינו ישמעאל: "פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו".
לפי הפסוק הזה אפשר להבין שישמעאל היה גנב, אנו אומה של גנבים, לכן אין אנו יכולים לקבל את התורה.

הלך לכל האומות בעולם, ושאל אם הן מוכנות לקבל את התורה, אבל שום אומה לא הסכימה.

בסוף בא לבני ישראל, והם אפילו לא שאלו אותו מה כתוב בתורה, אלא אמרו מיד: "נעשה ונשמע"! כלומר; קודם כל נעשה את המצוות, ורק אחר כך נשמע מה כתוב בתורה. לכן בחר ה’ בעם ישראל לתת לו את התורה.

חג שבועות שמח