מערכות בטיחות אש המתוקנות כיום במבנים הן מערכות משוכללות ומתקדמות ביותר וקיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה.

במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש מתקדמות כמו מערכות לגילוי וכיבוי אש אוטומטיים, יש לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה הנוספות כגון: שחרור עשן, מערכות על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכו'.

לאחרונה קיימת דרישה מוגברת של שרותי הכבאות לבדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות האש. הבדיקות הללו מבוצעות על-ידי יועץ בטיחות אש מוסמך.

בדיקת אינטגרציה

  • הגעה ראשונה – סקירת המערכות הקיימות במפעל על-ידי יועץ בטיחות מוסמך והכנת מתווה למשטר הפעלות למערכות החירום השונות בהתאם לתקנות, התקנים והשיקול ההנדסי על-פי אופי האתר.
  • הגעה שנייה – בדיקה בפועל של האינטגרציה בין המערכות השונות בליווי נציגי המערכות השונות וזאת בהתאם למשטר הפעלות לקבוצת שימוש המבנה המוגדרות על-פי הוראות נציב הכבאות. בסיום הבדיקה ייערך "דוח בדיקה" ויונפק אישור על ידי יועץ הבטיחות מטעמנו במידה והבדיקה עוברת ללא תקלות
  • ישנם מקרים בהם שרותי הכבאות דורשים את אישור האינטגרציה ממעבדה מוסמכת, במקרים אלו ההכנה וליווי הביקורת יהיו על ידי חברתנו, אך האישור יונפק על-ידי המעבדה המוסמכת המבצעת את הבדיקה במידה והבדיקה עוברת ללא תקלות.

הוראת מכר מס' 536 פרק 500.
שם ההוראה: "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש אינטגרציה".

בדיקת אינטרגציה במערכות בטיחותבמידה וישנן שאלות / הבהרות נוספות בנושא זה נשמח לענות ולהסביר.