הגנה על לוחות חשמל
הגנה על לוחות חשמל מתבצעת תוך שימוש במיכל כיבוי מסוג ארוסול או מיכל כיבוי בממולא בגז FM200.
הכיבוי והגילוי בלוחות החשמל נדרש על ידי שרותי הכבאות (כב"א) או על ידי רשות מוסמכת אחרת.
ההתקנה והתכנון של מערכות הכיבוי בלוחות החשמל מתבצעת לפי ת"י 5210 מערכות לכיבוי אש בארוסול ות"י-1597 מערכות לכיבוי – אש אוטומטית בגז.
אולם יש לתכנן את המערכות הללו תוך שילוב הקלות, דרישות חדשות ותקנים מעודכנים
כיבוי בלוחות חשמל מצריך תכנון יסודי והתאמת המערכת לצרכי הלקוח ותנאי השטח הייחודיים.
ביצוע תכנון יסודי של מערכת הכיבוי בלוחות החשמל וגילוי האש מאפשר חיסכון כלכלי של אלפי שקלים.
התקנה נכונה לפי תקן ישראלי 1220-3 של מיכלי הארוסול ומיכלי הגז (FM200) תמנע הפעלות שווא והוצאות מיותרות.