לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:
לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:

הדרכת בטיחות אש

גם אם מותקנת אצלך מערכת כיבוי אש מושלמת, קיים ציוד כיבוי אש תקין ומוכן לשימוש וקיימת מערכת שעוברת מידי שנה ביקורת תקינות קפדנית. אז מה קורה כאשר מתחילה אש?

 • האם אתה יודע מה לעשות?
 • האם אתה יודע כיצד להפעיל את המטפה?
 • האם אתה מכיר את דרכי המילוט מהמקום?

 

אם ענית בשלילה על אחת או יותר מהשאלות הנ"ל, אתה כנראה זקוק להדרכת בטיחות אש.

מהי הדרכת בטיחות אש

הדרכת בטיחות אש מאפשרת ללמד את העובדים בחברה כיצד ניתן למנוע שריפה בטרם התפשטה וכיצד להתמודד עם השריפה במידה והיא כבר פרצה. בסיום ההדרכה יש לכל עובד את הכלים להתמודדות במצבי חירום דבר שיכול למנוע נזק לרכוש ועשוי להציל חיי אדם.

גם על פי החוק קיימת תקנה שיש לקיים הדרכות בטיחות אש לפחות אחת לשנה. התקנה מופיעה בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה ( מסירת מידע והדרכת עובדים ), התשנ"ט – 1999.

 

תקנות ארגון הפיקוח על העבודה

(א) מחזיק במקום עבודה יקיים הדרכה בדבר מניעת סיכונים והגנה מפניהם (להלן – הדרכה), באמצעות בעל מקצוע מתאים ויוודא שכל עובד הבין את הסיכונים והוא בקיא דיו בנושאי ההדרכה, בהתאם לתפקידו ולסיכונים שלהם הוא חשוף; מחזיק במקום עבודה יחזור ויקיים הדרכה כאמור בהתאם לצורכי העובדים ולפחות אחת לשנה.

(ב)  מחזיק במקום עבודה ינקוט אמצעים כדי לוודא שההדרכה שניתנה לעובדים הובנה על ידם כראוי וכי הם פועלים על פיה.

(ג)  הדרכה למנהלי עבודה ולעובדי תחזוקה תינתן באמצעות המוסד לבטיחות ולגיהות או מוסד או אדם אחר  שאישר לכך מפקח עבודה ראשי.

 

עיקר נושאי הדרכת בטיחות אש

 • מושגי יסוד בבטיחות אש
 • מהות האש, משולש האש
 • מוקדי סיכון עיקריים לפריצת אש
 • סוגי דליקות והתנהלות באש ותוצריה
 • היכרות עם: מערכות גילוי אש ועשן, עמדות כיבוי, מטפים, ספרינקלרים
 • שיטות כיבוי
 • נקיטת אמצעי זהירות בחשמל
 • התנהגות בזמן חרום, רעידת אדמה וכד'
 • דרכי מילוט

 

בסיום ההדרכה מונפק אישור ביצוע הדרכת בטיחות אש הכולל את שמות המשתתפים בהדרכה.

במידה וישנן שאלות / הבהרות נוספות בנושא זה נשמח לענות ולהסביר.

צור קשר עכשיו

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם