חברתנו ביצעה לאחרונה פרויקט התקנת מערכת כיבוי אש במפעל כנפית ברמת גבריאל, כחלק מהמעבר של המפעל למבנה חדש.

הפרויקט כלל התקנת האמצעים הבאים

  • מערכת ספרינקלרים בשטח של כ -3,550 מ"ר באולם הייצור, במשרדי החברה ובסככה החיצונית.
  • עמדות כיבוי אש לכל המפעל.
  • מערכת גילוי אש.

מפעל כנפית