בבית עץ פרטי ביישוב 'מעלה צבייה', הותקנה מערכת מתזים.

התקנת מערכת מתזים

התקנת מערכת מתזים

התקנת מערכת מתזים