מערכת הצפה

מערכת ספרינקלרים הצפה – Deluge System –  הנה מערכת צנרת יבשה אשר בה הספרינקלרים המחוברים הם פתוחים (נחירי פיזור).

מערכת הצפה מופעלת ע"י התראה מגלאים, ובה המים הזורמים בצנרת פורצים מתוך כל המתזים.

מערכת מסוג זה מותקנת במקום בו נדרשת כמות גדולה של מים – כדוגמת במה של תיאטרון או סככות אחסנה של בלוני גז – שם נדרש "מסך מים" המתיז על שטח המסך.

מערכת ספרינקלרים הצפהמערכת כיבוי ספרינקלרים בהצפה(מקור: www.effpl.com)מערכת ספרינקלרים להצפה