מערכות הצפה לכיבוי אש או הנחתת גזים

מערכת ספרינקלרים הצפה – Deluge System –  הנה מערכת צנרת יבשה אשר בה הספרינקלרים המחוברים הם פתוחים (נחירי פיזור).

מערכת ההצפה מופעלת על ידי התראה של גלאים. ברגע שהתקבלה התראה והמערכת הופעלה –  המים הזורמים בצנרת פורצים מתוך כל המתזים.

מערכת מסוג זה מותקנת במקום בו נדרשת כמות גדולה של מים – כדוגמת במה של תיאטרון או סככות אחסנה של בלוני גז – שם נדרש "מסך מים" המתיז על שטח המסך.

מערכת ספרינקלרים הצפהמערכת כיבוי ספרינקלרים בהצפה(מקור: www.effpl.com)