בסולתם יקנעם בוצע איתור בעיית לחץ וספיקה בצנרת כיבוי האש.

בתמונה מופיע "אילתור" שבוצע בעבר בצנרת כיבוי האש עם היצרות משמעותית בקוטר הצינור.

נקודת הכשל אותרה בעקבות בדיקות אופיין רשת המים שבוצעו במקום:

צנרת כיבוי אש