לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:
לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:

בדיקות אינטגרציה

בדיקת אינטגרציה בחינה פרטנית של כל מערכת הכיבוי ושכל החלקים עובדים בתאום מלא

מערכת חדר משאבות

הרשות לכבאות והצלה דורשת לבצע בדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות אש על ידי מעבדה מאושרת. הבדיקות הללו נערכות במבנים מסוימים באמצעות מעבדה המאושרת ופועלת על פי הכללים והתקנים של רשויות הכבאות בארץ כדוגמת מכון התקנים, מעבדות סיסטם ומעבדות איזוטופ.

בדיקת אינטגרציה למערכות כיבוי אש

מה זו בדיקת אינטגרציה

בדיקת אינטגרציה היא בחינה פרטנית של כל חלקי מערכת כיבוי האש הבודקת האם וכיצד כל החלקים עובדים בתיאום מלא. ישנה חשיבות גדולה מאוד לבדיקה זו, במיוחד במערכות לכיבוי אש, מאחר וסדר הפעולות קריטי במצב חירום. בדיקות אינטגרציה באות במטרה לסנכרן בין החלקים השונים של המערכת הכוללים בין היתר מערכות גילוי אש ועשן, מערכות אוטומטיות כמו ספרינקלרים, חלונות לשחרור עשן, לוחות חשמל, מערכות מיזוג אוויר, דלתות אש, גלאי עשן ולמנוע כשלים במערכות כיבוי אש.

ברוב המקרים המערכת כולה מותקנת על ידי מספר גורמים ובעזרת בדיקת אינטגרציה ניתן לגלות האם התכנון וההתקנה של כלל המערכת עובדת כראוי ועל אחת כמה וכמה בזמן שריפה. לדוגמא, בבניין מסחרי חברה אשר מתכננת ומקימה מערכות מיגון אש תבצע את כל עבודות התקנת המתזים, מטפים, גלאי עשן והמערכות האוטומטיות. לעומת זאת, קבלן חיצוני נוסף יתקין חלונות לשחרור עשן ודלתות אש. בדיקת אינטגרציה באה על- מנת לראות האם החלקים השונים שהותקנו על ידי מספר חברות תעבוד באופן שוטף וחלק בעת הצורך.

אינטגרציה למערכות בטיחות אש

מה כוללות בדיקות אינטגרציה

כאשר עולה הדרישה לקיים בדיקת אינטגרציה למערכות בטיחות אש במבנה, נציגי המעבדות המאושרות מטעם רשויות הכבאות מבצעות אותה ללא כל הכנה מראש או בדיקה קודמת של משטר ההפעלות. הבדיקות הללו כוללות:

 • סקירה של מערכות קיימות במבנה על ידי יועץ בטיחות מוסמך.
 • הכנת מתווה של משטר הפעלות למערכות החירום בהתאם לתקנות, לתקנים ולשיקול ההנדסי על פי אופי האתר.
 • בדיקת אינטגרציה בין המערכות הפועלות במבנה, בהתאם למשטר הפעלות לקבוצת שימוש המבנה המוגדרות על פי הוראות נציב הכבאות.
 • עריכת דו"ח מסכם בתום בדיקת האינטגרציה ובמידה ומשטר ההפעלות תקין, מונפק אישור לביצוע בדיקה זו.

בדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות אש

אנו שמחים לבשר על שרות חדש מבית  "חגי אביתר מערכות מיגון אש". לאחרונה קיימת דרישה של שרותי הכבאות לבדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות האש:

 • "במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש מתקדמות כגון: גילוי אש, כיבוי אוטומטי, יש לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה הנוספות כגון: שחרור עשן, מערכות על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכו'".
 • "קיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה."

 

הוראת מכר מס' 536 פרק 500

שם ההוראה: "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש אינטגרציה" ( מצ"ב הוראת המכר ).

בדיקות ע"י יועץ בטיחות מוסמך

ברשות חברתנו האפשרות לספק את הבדיקות הנ"ל המבוצעות ע"י יועץ/ממונה בטיחות מוסמך. הבדיקה כוללת שתי הגעות לאתר:

 1. הגעה ראשונה – סקירת המערכות הקיימות במפעל ע"י יועץ בטיחות מוסמך והכנת משטר הפעלות למערכות השונות.
 2. הגעה שנייה – בדיקה בפועל של האינטגרציה בין המערכות השונות – הבדיקה מבוצעת ע"י יועץ הבטיחות בעזרת נציגי המערכות השונות.
 3.  


ניתן לפנות אלינו בנושא באמצעות טופס יצירת הקשר שבאתר.

 

בדיקת אינטגרציה למערכת כיבוי

מערכות בטיחות אש המתוקנות כיום במבנים הן מערכות משוכללות ומתקדמות ביותר וקיימת חשיבות רבה לסדר פעולות נכון של מערכות אלו בעת שריפה.

במבנים בהם מותקנות מערכות בטיחות אש מתקדמות כמו מערכות לגילוי וכיבוי אש אוטומטיים, יש לקבוע משטר הפעלות למערכות האנרגיה הנוספות כגון: שחרור עשן, מערכות על לחץ, מערכת החשמל, דלתות וכו'.

לאחרונה קיימת דרישה מוגברת של שרותי הכבאות לבדיקות אינטגרציה למערכות בטיחות האש. הבדיקות הללו מבוצעות על-ידי יועץ בטיחות אש מוסמך.

 

בדיקת אינטגרציה

 • הגעה ראשונה – סקירת המערכות הקיימות במפעל על-ידי יועץ בטיחות מוסמך והכנת מתווה למשטר הפעלות למערכות החירום השונות בהתאם לתקנות, התקנים והשיקול ההנדסי על-פי אופי האתר.
 • הגעה שנייה – בדיקה בפועל של האינטגרציה בין המערכות השונות בליווי נציגי המערכות השונות וזאת בהתאם למשטר הפעלות לקבוצת שימוש המבנה המוגדרות על-פי הוראות נציב הכבאות. בסיום הבדיקה ייערך "דוח בדיקה" ויונפק אישור על ידי יועץ הבטיחות מטעמנו במידה והבדיקה עוברת ללא תקלות
 • ישנם מקרים בהם שרותי הכבאות דורשים את אישור האינטגרציה ממעבדה מוסמכת, במקרים אלו ההכנה וליווי הביקורת יהיו על ידי חברתנו, אך האישור יונפק על-ידי המעבדה המוסמכת המבצעת את הבדיקה במידה והבדיקה עוברת ללא תקלות.

 

הוראת מכר מס' 536 פרק 500.
שם ההוראה: "משטר הפעלות מערכות בטיחות אש אינטגרציה".

יצירת קשר והזמנת בדיקה

לייעוץ בטיחות אש, התקנת מערכות כיבוי או הצעת מחיר השאירו כאן פרטים