מערכות גילוי אש ועשן

מכירה, התקנה ותחזוקת מערכות לגילוי אש ועשן

רכזת גילוי אש אנלוגית (כתובתית)

רכזת גילוי אש אנלוגית

מערכת חדשנית לגילוי אש והפעלת כיבוי אוטומטי מאפשרת למתקנים קטנים ליהנות מהיתרונות של טכנולוגיה מתקדמת ביותר בעלויות נמוכות. זו מערכת גילוי אש אשר מבקרת ומפעילה התקנים בעלי כתובת  אנלוגיים כגון: גלאי חום, גלאי עשן, גלאים גז, גלאים משולבים  לחצנים לאזעקת אש, ומפסקים לזרימה. יחד עם זאת המערכת אחראית על הפעלה של התקני התרעה כדוגמת: צופרים, נצנצים ומנורות סימון, מיכלי כיבוי אוטומטיים, וחייגנים.

מאחר והמערכת היא כתובתית אנלוגית, מתאפשרת בקרה של כל התקן במערכת כולה תוך כדי שליטה  על כל דרכי העבודה ובכללם תקלה, אזעקה, קדם אזעקה, רגישות ועוד.

בשונה ממערכות רגילות מתאפשר במערכת זו לעבד את האות הנקלט מהגלאי ולקבוע ערכי סף  בהתאם לאופי המקום ובהתאם לזמני עבודה כדוגמת בוקר/ערב וכו'.

רכזת גילוי אש אזורית

רכזת גילוי אש אזורית

רב אזורית קונבנציונלית מודולים של 4,8,12,16 אזורים. רכזת זו מתאימה להתקנות קטנות ובינוניות במבנים מסחריים, תעשייתיים ומוסדיים. מטריצת הפעלות מתקדמות מתאימה לדרישות מגוונות.

רכזת גילוי אש זו  כוללת ארבעה כניסות מבוא לגילוי, ארבעה מוצאים מתוכנתים, מוצא להפעלת מערכת צופרים, מוצא הפעלת חייגן ושלושה ממסרים מתוכנתים.

אפשר לבצע את כל התכנות דרך מקשי המערכת או על ידי מחשב חיצוני באמצעות תוכנה ייעודית.

רכזת דו אזורית

רכזת גילוי אש דו אזורית

רכזת קונבנציונלית לגילוי אש, גילוי גז וכיבוי אוטומטי בשני אזורי גילוי.

רכזת גילוי אש זו מפעילה ביקורת ע"י קווי גילוי הפועלים בשיטה הדו גידית וקווי מוצא המשמשים להפעלת אזעקת צופרים, התקני כיבוי בהפעלה אוטומטית, צופרי פינוי או התקני מוצא נוספים. בנוסף קיימים מוצאים נפרדים להפעלת  מערכת צופר אזעקה ראשי, חייגן אוטומטי ומגעים "יבשים" לחיווי והתראה על מצבי אזעקה ותקלה של המערכת ותקלות פיקוח נפוצות.