לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:
לפניות והצעות מחיר - צרו איתנו קשר:

חריצת צינורות כיבוי אש

בכדי לחבר צינורות כיבוי אש אחד לשני ע"י מחברים מתאימים יש לחרוץ אותם.

בתמונות הנ"ל נראית צנרת מתזים בקוטר "6 שחורצה בחריצים בעומק החורג מהוראות יצרן. הצנרת מתחילה להחליק מחוץ למחבר (כפי שניתן לראות בתמונות הבאות) ובמקרה זה עלול להיווצר נזק חמור עקב פריצת מים.

.          חיבור לא נכון של צינור           חיבור צנרת לקויה

בכדי לחרוץ בצורה נכונה ועל פי הוראות היצרן יש להשתמש במדיד מיוחד.

בתמונות ניתן לראות מדיד אשר מוכנס לחריץ בצינור ומודד את היקף החריץ הנדרש.  בתמונות הנ"ל המידה הנדרשת לצינורות אלה הינה "6 שהם שווה ערך ל – 168 מ"מ.

          חיבור צנרת           חיבור מחבר תקין

           מחבר תקין           מחבר בצנרת תקינה

צור קשר עכשיו

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם