לאחרונה, ביצעה חברתנו פרויקט משמעותי בתחום מערכות כיבוי האש: התקנת קו הזנה "4 תת קרקעי, בריתוך, בבניין בכפר טמרה.

הקו הונח כתשתית להתקנת מערכות ספרינקלרים ולמערכות כיבוי אש.

ההתקנה בוצעה עבור מעון "אלנהדה", המשרת מוגבלים ונזקקים באיזור הכפר.

קו הזנה למערכות כיבוי אש