מערכת ספרינקלרים יבשה

מערכת צינורות המחוברת אל מקור מים. הצנרת מלאה באוויר דחוס המסופק ממדחס אויר.

כאשר נפתח  מתז כתוצאה מהתחממות הנגרמת מהאש האוויר משתחרר תחילה ומפעיל אל חוזר, ( הנקרא: ברז מערכת יבשה ), המאפשר למים לזרום לתוך הצנרת ולצאת דרך הספרינקלר הפתוח. מערכת זו מותקנת במקומות בהם קיימת טמפרטורה נמוכה כדוגמת חדרי קירור.

מערכת ספרינקלרים יבשה

מערכת ספרינקלרים יבשה


מערכת ספרינקלרים יבשה

 

ספרינקלרים – מערכת יבשה | מערכת רטובה | פעולה מקדימה | מערכת הצפה